Abisu legala

ERABILTZEKO BALDINTZA OROKORRAK

Xedapen hauek ARABARREN KOOP. ELK.ak (aurrerantzean, "ARABARREN") Interneteko Erabiltzaileen (aurrerantzean, "Erabiltzailea/k") esku jartzen duen web orriaren zerbitzuaren sarbidea eta erabilera arautzen dute https://arabarren.eus/ domeinuaren bidez (aurrerantzean, "Website").

Erabiltzaile gisa, garrantzitsua da termino horiek ezagutzea nabigatzen jarraitu aurretik.

Website-ko arduradun gisa, ARABARRENek erabiltzaileen informazioa berme osoz prozesatzeko konpromisoa hartzen du, eta datu pertsonalen bilketa eta erabilera arautzen duten baldintza nazionalak eta europarrak eta informazioaren gizarteko zerbitzuak betetzen ditu.

Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluak ezartzen duenez, informazio-gizarteko zerbitzuak ematen dituena behartuta egongo da zerbitzuaren hartzaileei zein organo eskudunei honako informazio hau bitarteko elektronikoen bidez eskuratzeko aukera emango dieten bitartekoak izatera, modu iraunkorrean, errazean, zuzenean eta doan:

Domeinuaren izena: https://arabarren.eus/

e-maila: info@arabarren.eus

Jabea: Arabarren S.COOP., kooperatiba-sozietatea, helbidea: Albert Einstein kalea 46, 1, Vitoria-Gasteiz, 01510 Araba, Euskadiko Kooperatiben Erregistroan inskribatua eta IFK: F01568971.

Arabarrenek beretzat gordetzen du edozein unetan eta inolako aurreabisurik gabe edukien, erabilera-baldintza hauen eta, oro har, Websitearen diseinua eta konfigurazioa osatzen duten elementu guztien edozein aldaketa edo eguneratze egiteko ahalmena. Website-aren azken eguneratzean argitaratutako sarbide- eta/edo erabilera-baldintzak arautuko dira, eta une horretan Website-n bertan argitaratutakoak aplikatuko dira bisita bakoitzean.

Web gune honetara sartuz, Erabiltzaileak, berariaz eta inolako erreserbarik gabe, erabilera-baldintza hauek onartu eta onartzen ditu, eta horien arabera ezartzen da erabilera-erregimena. Onarpen horrek idatzizko eta sinatutako edozein kontraturen balio eta eraginkortasun bera izango du. Erabiltzaileak erabilera-baldintza hauek osorik onartzen ez baditu, ez du Website honetara sartzeko baimenik izango.

Webgunearen erabilerak eta/edo ARABARRENek haren bidez eskura jarritako eduki eta zerbitzuetarako sarbideak erabiltzailearen erregistroa eskatzen dutenean, erabiltzailearen ardura izango da informazio egiazkoa eta zilegia ematea, bai eta pasahitzaren erabilera arduratsua ere, erregistro horren ondorioz erabiltzaileari informazio hori emango zaionean. Kasu horretan, Erabiltzailea arduratuko da ematen zaion edozein identifikatzaile eta/edo pasahitz behar bezala zaintzeaz eta isilpean gordetzeaz, eta konpromisoa hartuko du haren erabilera hirugarrenei ez lagatzeko, ez aldi baterako ez betiko, eta kanpoko pertsonei sartzen ez uzteko.

Webgunera eta bertako edukietara sartzea eta Websitearen bidez Erabiltzailearen eskura jarritako zerbitzuak erabiltzea doakoak dira, salbu eta erabiltzaileak bere hornitzailearekin kontratatuta duen telekomunikazio-sarera konektatzeko kostuari dagokionez.

Website-aren erabileran, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du ARABARRENen edo hirugarrenen irudia, interesak eta eskubideak kaltetu ditzakeen edo Website-a kaltetu, baliogabetu edo gainkargatu dezakeen edo, edozein modutan, haren erabilera normala eragotzi dezakeen jokabiderik ez egiteko.

 

BILTZEN DITUGUN DATU PERTSONALAK ETA NOLA EGITEN DITUGUN

Zure datuak tratatzeko moduari buruzko informazioa lortzeko, erabiltzaileek gure Pribatutasun politika-ra jo beharko dute.

 

ERABILTZAILEEN KONPROMISOAK ETA BETEBEHARRAK

rabiltzailea jakinaren gainean dago eta onartzen du Website honetara sartzeak ez dakarrela, inola ere, ARABARRENekin harreman komertzial bat hastea. Horrela, erabiltzaileak Website-a, bertako zerbitzuak eta edukiak indarreko legeria, fede ona eta ordena publikoa urratu gabe erabiltzeko konpromisoa hartzen du.

Debekatuta dago Website-a erabiltzea, legez kanpoko helburuetarako edo helburu kaltegarrietarako, edo, edozein modutan, Website-aren funtzionamendu normala kaltetu edo eragotzi dezaketenak.

Websitea erabiltzean, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du ARABARRENen edo hirugarrenen irudia, interesak eta eskubideak kaltetu ditzakeen edo ataria kaltetu, baliogabetu edo gainkargatu dezakeen edo, edozein modutan, Websitearen erabilera normala eragotziko lukeen jokabiderik ez egiteko.

 

SEGURTASUN-NEURRIAK

Arabarrenek egokitzat jotzen dituen segurtasun-neurriak hartzen ditu Website-aren funtzionamendu egokia mantentzeko eta birusak eta osagai kaltegarriak daudela detektatzeko.

Hala ere, Erabiltzaileak jakin behar du Interneteko sistema informatikoen segurtasun-neurriak ez direla erabat fidagarriak, eta, beraz, ARABARRENek ezin duela bermatu Websitean jasotako eduki eta zerbitzuen etengabeko erabilgarritasuna, eta ez dagoela birusik edo bestelako elementu kaltegarririk Erabiltzailearen sistema informatikoetan (softwarea eta hardwarea) edo bertako dokumentu elektroniko eta fitxategietan alteraziorik eragin dezakeenik.

Era berean, aldaketa teknikoak edo matxurak gertatzen direnean, zerbitzua partzialki edo osorik eteteko eskubidea izango du ARABARRENek, aldi baterako edo behin betiko, eta aldez aurretik jakinaraziko du, ahal bada, bere Website-aren bidez edo horretarako prestatutako beste edozein bitartekoren bidez.

 

JABETZA INTELEKTUAL ETA INDUSTRIALEKO ESKUBIDEAK

Website-aren gaineko Jabetza Industrial eta Intelektualaren eskubide guztiak legez erreserbatuta daude, eta eskubide horietara sartzea edo Erabiltzaileak eskubide horiek erabiltzea ez da inola ere ARABARRENen titulartasuna edo jabetza duen edozein aktiboren gaineko erabilera- edo eskubide-lizentzia gisa hartu behar. Eskubideen erreserba honek (i) kanpo-itxurari (look and feel) eta Website-ren nabigazio-kode, -diseinu eta -egiturari berari eragiten die, bai eta (ii) Website honen bidez edozein formatutan sar eta bana daitezkeen edukiei ere.

Webgunean izen komertzialen, marken, logotipoen edo bestelako zeinu bereizgarrien erreferentziak sartzeak, erregistratuta egon edo ez, Arabarrenen edo hirugarrenen titulartasunekoak izan, horiek erabiltzeko debekua izango du, Arabarrenen edo haren legezko titularraren berariazko baimenik gabe.

Debekatuta dago erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, eraldatzea, jendearen eskura jartzea, eta Website-an jasotako informazioarekin egin daitekeen antzeko beste edozein jarduera, bai eta bertan jasotako materialak diseinatzea, hautatzea eta aurkezteko modua ere, helburua eta horretarako erabilitako bidea edozein izanik ere, ARABARRENen berariazko baimenik gabe.

Ondorioz, Erabiltzaileak Webgunearen bidez bere eskura jarritako edukiak eta zerbitzuak soilik ikusi eta erabili ahal izango ditu, izaera pertsonal eta pribatuarekin, betiere eduki eta/edo zerbitzu horiekin jarduera komertzial edo profesionalak garatzeko ez bada.

Debekatuta dago, halaber, Website-aren funtzionamendurako, sarbiderako eta erabilerarako beharrezkoak diren ordenagailu-programetatik eratorritako obrak deskonpilatzea, desmihiztatzea, alderantzizko ingeniaritza egitea, sublizentziatzea edo edozein modutan transmititzea, itzultzea edo egitea. Websitearen erabiltzaileak ezin izango du bertan instalatuta egon daitekeen edozein babes-gailu edo segurtasun-sistema ezabatu, aldatu, saihestu edo manipulatu.

 

KANPOKO ESTEKAK

Estekatutako guneak

Webgunearen bidez, ARABARRENek erabiltzailearen esku jartzen ditu lotura-gailu teknikoak (hala nola, botoiak, linkak eta bannerrak), Erabiltzailea hirugarrenek kudeatutako Interneteko beste gune edo atari batzuetara eraman dezaketenak, eta horien gaineko kontrolik egiten ez dutenak (aurrerantzean, "Gune lotuak").

Arabarrenek ez ditu ezagutzen edo kontrolatzen estekatutako guneetako edukiak eta zerbitzuak, eta Website-aren bidez haietarako sarbidea sartzeak ez du esan nahi, inola ere (i) ARABARRENek gomendatuko edo onartuko dituenik gune lotuetako edukiak eta zerbitzuak; eta/edo (ii) erlazio, lankidetza edo mendekotasun motaren bat egotea ARABlazarrenen eta Enlazarreneko arduradunaren artean.

Ondorioz, ARABARRENek ez du bere gain hartzen estekatutako guneei buruzko inolako erantzukizunik, eta, beraz, ez du erantzuten gune horien funtzionamenduaz, horietan ostatatutako eduki eta zerbitzuez, ezta estekatutako gune horietan dauden estekez ere.

Erabiltzaileak benetan jakiten badu edukiak, zerbitzuak edo bestelako jarduerak ez direla egokiak edo ez direla egokiak, gune lotu baten bidez, berehala jakinarazi beharko dio ARABARRENi, hark egokitzat jotzen dituen neurriak har ditzan.

Hiperestekak

Hipertestuko estekak (hiperestekak) ezartzeko baimena ematen da beste webgune batzuetan, betiere http://www.ARABARREN.eus helbidera zuzenduta badaude. ARABARREN.eus, edo, hala badagokio, Website-ko beste edozein barne-orritara (deep link), eta dagozkion orrialdeak leiho oso batean agertzea, URL helbidearen azpian, Website-rako hiperesteka ezartzeagatik sor litekeen erantzukizun eta arrisku osoa bere gain hartuta.

Hiperesteka ezartzen duen webgunean edo web orrian ezingo da inola ere adierazi ARABARRENek hiperesteka hori baimendu duela, salbu eta ARABARRENek berariaz eta idatziz egin badu.

Hirugarrenak bere webgunean edo web orrian hiperesteka sartzen badu, eta bertan ARABARREN eta/edo Websiteren marka, izena, izen komertziala, errotulua, logotipoa edo beste edozein identifikazio-elementu sartu nahi badu, horretarako, ARABARRENek aldez aurretik, berariaz eta idatziz emandako baimena izan beharko du.

Aurreko guztia gorabehera, berariaz debekatuta dago http://www.ARABARREN.eus webguneko orri bat aurkeztea. ARABARREN.eus "framing" izeneko teknikaren bidez ARABARRENena ez den beste webgune bateko leiho batean, non eta ez duen ARABARRENen berariazko baimena.

Era berean, berariaz debekatuta dago http://www.ARABARREN.eus helbidearen bidez zabaldutako edozein eduki sartzea. ARABARREN.eus, Websitea ez den beste webgune batean, "In line linking" izeneko teknikaren bidez, baldin eta horrek ez badu ARABARRENen berariazko baimenik.

Aipatutako baldintzen araberako hiperesteka bat ezartzeak ez du esan nahi, inola ere, harremanik dagoenik ARABARRENen eta hiperesteka hori ezartzen den webgunearen edo webgunearen jabe/arduradunaren artean, ezta ARABARRENek bere edukiak eta/edo zerbitzuak onartu edo onartuko dituenik ere.

Nolanahi ere, ARABARRENek beretzat gordetzen du edozein unetan Website-rekiko edozein hiperesteka debekatzeko edo baliogabetzeko eskubidea, bereziki webgunearen edo web-orriaren jarduera edo/eta edukiak legez kanpokoak direnean.

 

BERMEAK ETA ERANTZUKIZUNA BAZTERTZEA

Arabarrenek ez du inolako bermerik ematen, eta ez du bere gain hartzen, inola ere, honako arrazoi hauengatik sor daitezkeen edozein motatako kalte-galeren erantzukizunik:

  • Website-aren edo haren zerbitzu eta edukien erabilgarritasun, mantentze eta funtzionamendu eraginkorrik eza;
  • Edukietan birusak, programa maltzurrak edo kaltegarriak egotea;
  • Erabilera ez-zilegia, zabarra, iruzurrezkoa edo lege-ohar honen aurkakoa;
  • Hirugarrenek emandako eta Websitean erabiltzaileen eskura jarritako zerbitzuen zilegitasunik, kalitaterik, fidagarritasunik, erabilgarritasunik eta erabilgarritasunik eza.

 

APLIKATU BEHARREKO LEGEA ETA JURISDIKZIOA

Erabilera-baldintza hauek Espainiako ordenamendu juridikoaren mende daude.

Website-ra sartzetik erator daitekeen edozein gatazka konpontzeko, haren edukiek eta/edo ARABARRENek Website-ren bidez Erabiltzailearen esku jartzen dituen zerbitzuek, Erabiltzaileak eta ARABARRENek adosten dute, aplikatzekoa den legeriak uzten duen neurrian, Gasteizko Epaitegien eta Auzitegien mende jartzea espresuki, legokiekeen beste edozein foru orokor edo bereziri uko eginez.